Byerne bliver mere og mere integrerede i naturen

16 sep 2015

En symbiose mellem mennesket og naturen

Efter at mennesket begyndte at fokusere på den urbane tilgang til bylivet, fik der egentlig lagt et stort fokus på hvordan mennesket bedst lever, og hvilke nøgle aspekter der inddrages i denne konklusion. Det at leve i naturen er et af hovedgrebene i et beboelsesområde. Derfor har der været stor fokus på at fusionere selve urbanismen og landskabsarkitektur, for på denne måde at skabe et hybrid. På denne måde ses det også at i mange nyere tiltag og designforslag rundt om i verdenen, arbejdes der meget med at integrere naturen i den bymæssige hverdag, og skabe et grønt aspekt i et ellers betonpræget menneskeskabt landskab. Dette er hvad landscape urbanism omhandler, og fokuserer på mennesket selv og hvordan dette påvirkes i hvilke rammer.

RELATED POST