værdibaseret ledelse til dig og din virksomhed

15 mar 2016

værdibaseret ledelse er noget man kan Læs mere her på nettet, men det er noget af de mere moderne måder og drive en virksomhed på, og man kan sige at man er kommet langt fra samlebåndet. For da man lavede virksomheder i starten, var det alt andet lige sådan nogle ting her man kunne støde på, og det var ikke meget humane tanker man havde dengang. Her kom folk bare på arbejde, og så var det bare at arbejde til man havde fri, og så var det ikke meget der var overladt til det organisatoriske niveau. For dengang arbejdede man bare og så var det det, men den går jo alt andet lige ikke i dag.

For i dag har man studeret meget i området, man har jo selvfølgelig fundet frem til at mennesker er nogle væsener der har nogle forskellige behov, og hvordan man lige skal imødekomme alle de mange krav og behov de har er jo op til en som leder. Hvis man skal bringe samlebåndsmentaliteten tilbage, skulle der ikke gøres noget jo, men som sagt er der kommet andre boller på suppen i dag.

De nye metoder

Når termer som værdibaseret ledelse kommer til overfladen, handler det i grove træk om at man som leder skal sørge for at der kommer en overordnet forståelse for værdierne i virksomheden og dens omverden. Det er blandt andet noget som har vist sig, at give en solid styringsramme for de ansatte, og det er alt andet lige noget som er brugt til at få alle de ansatte på samme side.

Det kan nogle gange være svært at forstille sig ledelse i praksis, og hvis man ikke har nogen erfaring med det kan det også være svært at sætte sig ind. ledelse i praksis kan også være svært, fordi man skal altså sørge for at have alle med på vognen, og det kan jo være at der er nogle som modstrider i virksomheden, og hvordan man skal håndtere sådan en medarbejder er jo op til en selv.

RELATED POST