Sådan får du patienterstatning i Danmark

20 aug 2023

Hvis du har været udsat for skade eller fejlbehandling i forbindelse med en behandling på et hospital eller en klinik i Danmark, kan du få erstatning gennem det offentlige patienterstatningsordning. Det er dog ikke altid en nem proces at få den erstatning, du er berettiget til. I dette indlæg vil vi guide dig gennem trinene, du skal tage, for at få den rette patienterstatning.

Trin 1: Vurder skaden eller fejlbehandlingen

Det første skridt er at vurdere skaden eller fejlbehandlingen, du har oplevet. Hvilken skade eller fejlbehandling er der sket, og hvordan har det påvirket dig? Det kan være en god idé at kontakte et sundhedsfagligt rådgivningscenter, der kan hjælpe dig med at vurdere din sag og give råd om, hvordan du går videre.

Trin 2: Indsend en anmeldelse

Når du har vurderet skaden eller fejlbehandlingen, skal du indsende en anmeldelse til Patienterstatningen. Du kan enten indsende anmeldelsen online eller via post. I anmeldelsen skal du beskrive, hvad der er sket, og hvordan det har påvirket dig. Du skal også oplyse, hvilken behandling og hvilket hospital eller klinik, der er tale om.

Trin 3: Vent på en afgørelse

Efter at du har indsendt din anmeldelse, vil Patienterstatningen undersøge din sag og træffe en afgørelse. Det kan tage nogle måneder at få afgørelsen, så du er nødt til at have tålmodighed. Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen, kan du klage til Ankenævnet for Patienterstatning.

Trin 4: Få erstatning

Hvis Patienterstatningen afgør, at du er berettiget til erstatning, vil du modtage en erstatning. Erstatningen kan dække dokumenterede udgifter til fx medicin, behandlinger, tabt arbejdsfortjeneste og eventuelle varige mén. Hvis du er blevet påført en varig skade eller har mistet erhvervsevnen, kan du derudover få en erhvervsevnetabserstatning.

Trin 5: Overvej at søge juridisk rådgivning

Hvis du ikke er tilfreds med Patienterstatnings afgørelse eller mener, at du har krav på mere erstatning, kan du overveje at søge juridisk rådgivning. Du kan kontakte en advokat, der er specialiseret i erstatningssager, der kan hjælpe dig med at vurdere din sag og repræsentere dig i en eventuel klage til Ankenævnet for Patienterstatning.

At få patienterstatning kan være en lang og besværlig proces, men det er vigtigt at kæmpe for din ret til erstatning, hvis du har været udsat for skade eller fejlbehandling under en behandling på et hospital eller en klinik i Danmark. Følg de trin, vi har beskrevet ovenfor, og søg hjælp hos sundhedsfaglige rådgivningscentre og eventuelt en advokat for at få den erstatning, du er retmæssigt berettiget til.

RELATED POST

Kategorier


Seneste indlæg

Artikler på siden

Kategorier på siden