Når nettet driller

06 jan 2020

Hvis man tænker bare 20 år tilbage, ja så skulle man tro, at det er en fortid, der ligger langt tilbage uden de store teknologiske opfindelser. Men allerede dengang var det store internet blevet en fast del af mange danske husstande, dog ikke i det omfang som vi kender det idag. For man kan med rette sige, at internettet er noget, vi alle mere eller mindre er afhængige af. Selvom man måske ikke har behov for at købe varer på nettet, eller læse sine nyheder på nettet, så skal vi alle have et NemID. Regningerne kan vi godt betale i banken fysisk, men det er så meget nemmere for ikke at tale om, det er meget billigere, hvis blot vi betaler dem i vores netbank, eller endnu nemmere tilmelder dem til Betalingsservice. Til dagligt tænker vi måske ikke så meget over, hvor meget vi egentlig er afhængig af nettet, men det gør vi til gengæld, når det er, at nettet ikke virker. Så er det, vi kan se, hvor meget vi egentlig har brug for nettet.

RELATED POST