Mission “udvikel din organisation”

18 jan 2016

Tidssvarende organisationsudvikling


Det er efterhånden ikke en hemmelighed for nogen mennesker, at menneskeheden i dag lever i en digital tidsalder. Overalt i gadebilledet og på skoler er anvendelsen af smartphones, computere og tablets blot blevet mere og mere synlig, som tiden er gået. I organisationssammenhæng kan man dermed sige, at det er blevet endnu mere centralt, at man som virksomhed/organisation formår at gøre brug af disse nye elektroniske værktøjer, hvis man ønsker fortsat at “være med på bølgen” samt, hvis man følger missionen, som denne artikel advokerer for, nemlig mission “udvikel din organisation”. Denne mission henviser til organisationsudvikling: at man som organisation forbliver med på beatet, hvis man ønsker at udvikle medarbejdernes kompetencer og derigennem vækst. Organisationer befinder sig altså ikke i stabile miljøer, snarere turbulente miljøer, der medfører kontinuerlig organisationsudvikling.

Kom i gang med learningbank

Med hjælp fra firmaet learningbank kan man som organisation få hjælp til at optimere sin organisationsudvikling via e-learning. Denne e-learning er blandt andet baseret på, at man som virksomhed kan have online software tilgængeligt for medarbejderne, hvorved man på effektiv vis kan sikre ny læring blandt medarbejderne. Dette fænomen kan også være anvendelig i forbindelse med ansættelsen af en ny medarbejder. Det skal forstås på den måde, at en medarbejder via denne e-læringssoftware kan få indblik i en række af de processer, kompetencer og viden, som er central i den pågældende organisation/virksomhed, som medarbejderen snarligt skal starte op i. Der er altså tale om en strategisk proces, hvorigennem man så effektivt som muligt søger at optimere medarbejdere og derigennem organisationensprocesser. For mere udtømmende information kan man med fordel besøge: https://www.learningbank.io/.

RELATED POST